1.    Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder:
o     Nettsiden: domenenavnet www.granum.nl;
o     Utgiveren: familien Granum;
o     Bruk: inkludert å laste (ned), å logge inn, å konsultere, å lese, å se, å lytte, å redigere, å fylle ut (former), å sende, å kopiere (midlertidig), å lagre, å overføre, å distribuere, å bruke tjenester, å begå handlinger (f.eks å kjøpe, å leie).
o     Du: hvorvidt representert fysisk eller juridisk person som bruker nettstedet;
o     Innholdet: inkludert tekst, bilder, hyperkoblinger, lyd og/eller video fragmenter og/eller andre gjenstander;
o     Skade: direkte eller indirekte skader av noe slag, inkludert tapte data, næringsliv, inntekt, fortjeneste eller annen økonomisk ulempe.

2.    Følgende gjelder for nettstedet. Ved å bruke nettstedet er du enig med denne ansvarsfraskrivelsen.

3.    Utgiveren gjør sitt ytterste for å jevnlig oppdatere innholdet på nettstedet og/eller supplement. Til tross for denne omsorg og oppmerksomhet er det mulig at innholdet er ufullstendig og/eller feil.

4.    Utgiveren gir innholdet på nettsiden ut i det landet der det faktisk er, uten garanti med hensyn til egnethet, egnethet for et bestemt formål eller på annen måte. Innholdet er beregnet for både forretningsbruk og privat bruk.

5.    Utgiveren er ikke ansvarlig for skade eller fare for skade som følge av, eller på noen måte forbundet med bruk av nettstedet, eller manglende evne til å ta kontakt med nettstedet.

6.    Utgiveren har lov til å endre eller avslutte nettsiden etter egen innsikt og til enhver tid, med eller uten forvarsel. Utgiveren er ikke ansvarlig for konsekvensene av endring eller avslutting.

7.    I henhold til denne ansvarsfraskrivelsen er utgiveren ikke ansvarlig for de koblede filer av tredjeparter på nettstedet. Disse koblingene utgjør ikke ratifisering av disse filene.

8.    Uautorisert eller feil bruk av nettstedet eller dets innhold kan være en krenkelse av immaterielle rettigheter, regler om personvern, publisering og/eller kommunikasjon i videste forstand av ordet. Du er ansvarlig for alt du sender fra nettstedet.

9.    Utgiveren forbeholder seg retten til å nekte deg tillatelse til å bruke nettstedet og/eller visse tjenester som tilbys på nettsiden for å bruke. Etter det, kan utgiveren overvåke tilgang til nettstedet.

10.  Du skal beskytte utgiveren, dens ansatte, representanter, rettighetshavere, handelspartnere og forfatteren av denne ansvarsfraskrivelsen mot rettslige og utenrettslige tiltak, fordømmelser etc., herunder kostnader til juridisk bistand, regnskapsførere etc., som er satt av tredjeparter som et resultat av, eller relatert til din bruk av nettstedet, din overtredelse av lov, forskrift, eller andres rettigheter.

Ytterligere informasjon:
Spørsmål knyttet til nettsiden rettes til forlaget. Alle rettigheter reservert.

© Copyright:
Dette nettstedet og informasjonen som publiseres via dette nettstedet kan ikke helt eller delvis reproduseres, og/eller publiseres ved trykk eller fotokopi, eller ved å lagre i en elektronisk enhet, eller på overhodet annen måte uten skriftlig samtykke fra familien Granum.